Code lượt xem bài viết cho wordpress

Là một webmaster ắt hẳn bạn cũng muốn quan sát xem bài viết nào được mọi người click vào xem nhiều, lượt xem bài viết, để từ đó có thể tùy chỉnh nội dung nhằm tăng lượt traffic cho web, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một mẹo nhỏ mà không cần phải cài đặt bất kỳ một plugin nào.

flip-visitor-counter

Đầu tiên bạn mở file functions.php trong folder giao diện của bạn và nhập đoạn code sau :

function getPostViews($postID){
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0 View";
  }
  return $count.' Views';
}
function setPostViews($postID) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++;
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);
  }
}

Kế tiếp các bạn mở file single.php cũng nằm trong folder giao diện của bạn và nhập đoạn code sau :

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

Các bạn có thể tham khảo hình bên dưới để đặt chính xác đoạn code mà mình muốn đặt

show-post-view-count-in-wordpress-theme
Đoạn code trên chỉ mới là hàm khởi tạo, để hiển thị thì bạn nên gọi câu lệnh sau và đặt vào bất kì vị trí nào mà bạn muốn hiển thị.

<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

Chúc các bạn thành công với thủ thuật đơn giản trên.

Tags: