Sửa lỗi không kiểm tra được tên miền trong WHMCS

Nếu bạn không thể kiểm tra tên miền tại WHMCS được. Cần làm những bước sau:

whmcs-vps
  • – Kiểm tra đã đặt giá cho tên miền chưa? (Tại: Setting ==> Products / Services ==> Domain Pricing )
  • – Kiểm tra đã tạo đuôi tên miền chưa? (Tại: Setting ==> Products / Services ==> Domain Pricing )
  • – Kiểm tra server whois của tên miền? (Có thể kiểm tra tại: includes/serverwhois.php)
  • – Kiểm tra PORT OUT 43 tại server. Server phải mở PORT OUT 43 thì mới có thể check được.

Về anbiweb

anbiwebChàng trai 92 với niềm đam mê công nghệ, sống tham vọng ít nói nhưng rất hiền lành. Anh là người sáng lập và trực tiếp điều hành Công ty Thabidu.