by Thái Thabidu - 05/05/2017

WordPress là gì? Tại sao nên dùng WordPress để làm website?

WordPress là gì?  WordPress là một phần mềm nguồn mở ( Open Source Software) được viết bằng ngôn ngữ lập trình website PHP (Hypertext Preprocessor) và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. WordPress được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 27/5/2003 bởi tác giả Matt Mullenweg và Mike Little. Hiện […]