by Thái Thabidu - 28/10/2016

Dịch vụ cắt file ảnh PSD sang HTML – CSS

Dịch vụ cắt từ file PSD sang HTML/CSS của Công ty Thabidu đang được rất nhiểu SEOer sử dụng để thiết kế các website chuẩn SEO 2016 Cắt HTML4, HTML5, CSS3, CSS4, WEB MOBILE dành cho điện thoại di động, gắn hiệu ứng Javascript, Jquery, Ajax….HTML và CSS tương thích mọi trình duyệt: IE 7-8-9+, Firefox, Chrome, […]