by Thái Thabidu - 08/11/2019

Phục chế ảnh cũ Long Biên chuyên nghiệp

PHỤC CHẾ ẢNH CŨ LONG BIÊN CHUYÊN NGHIỆP   – Những bức ảnh luôn có những giá trị to lớn, ai trong chúng ta cũng đều từng có những bức ảnh cũ từ hồi  bé nhưng theo thời gian đã làm cho những bức ảnh của chúng ta không còn được nguyên vẹn như ban […]