Tại sao tôi không thấy quảng cáo của mình trên Facebook?

Bạn có thể không thấy quảng cáo của mình trên Facebook, ngay cả khi bạn là thành viên của đối tượng mục tiêu. Điều này không có nghĩa là quảng cáo của bạn không chạy mà các quảng cáo khác có thể phù hợp hơn với bạn. Miễn là bạn thấy số lần hiển thị được báo cáo trong Trình quản lý quảng cáo của bạn, thì quảng cáo của bạn đang chạy.

12431845_1693180674227527_1965570878_n

Để xem giao diện quảng cáo trên Facebook, hãy nhấp vào Xem trước cạnh quảng cáo của bạn trong Trình quản lý quảng cáo. Từ đó, bạn có thể xem giao diện của quảng cáo ở từng vị trí (ví dụ: Cột bên phải, Nguồn cấp di động).

 

Về Thái Thabidu

Thái ThabiduChàng trai 92 với niềm đam mê công nghệ, sống tham vọng ít nói, luôn đặt Chữ "Tâm" lên đầu trong cuộc sống & kinh doanh. Anh là người sáng lập Công ty Thabidu, ZumiMedia, Anbiweb, ZumiSpa... và nhiều hệ thống kinh doanh khác.