Anbiweb thông báo v/v áp dụng thanh toán gia hạn web qua SMS

Hệ thống web5c đang lên kế hoạch thay đổi hình thức thông báo cho khách hàng gia hạn website qua SMS. Dự kiến hoàn thiện hệ thống SMS tự động gia hạn sẽ vào tháng 9 và sẽ chạy phiên bản thử nghiệm.

Hy vọng đây sẽ là hệ thống tiện ích dành cho khách hàng đang sử dịch dịch vụ website tại Công ty Thabidu.